Ontwerp en Aanleg


Het traject van ontwerp naar aanleg willen wij samen zo helder mogelijk doorlopen. Om één en
ander voor u overzichtelijk te houden hanteren wij de volgende vijf stappen:

Stap 1

Een vrijblijvend gesprek: in een kennismakingsgesprek bespreken wij uw wensen en de mogelijkheden om tot een nieuw ontwerp te komen voor uw huidige tuin.

Stap 2

Het schetsplan: na het kennismakingsgesprek maken wij een vrijblijvende offerte met een schetsplan voor voor het ontwerp. De schetsfase is waar het allemaal mee begint, de ruwe lijnen komen op papier.

Stap 3

Het conceptplan: verschillende mogelijkheden worden nauwgezet bekeken en met u besproken.
Al schetsend groeit de inspiratie om vervolgens te komen tot eerste schets welk gebruikt zal
worden als het conceptplan.

Stap 4

Beplantingsplan: aan de hand van uw wensen en onze vakkennis, wordt het bestratings en/of beplantingsplan gemaakt. Met het door u goedgekeurde conceptplan als ondergrond, vullen wij in welke planten en welke stenen waar komen te staan. Bij de presentatie van het definitieve plan, ontvangt u van de gekozen beplanting de botanische informatie.

Stap 5

Het ontwerp: het totale ontwerp omvat een bestrating en /of beplantingsplan met een eventuele
detailtekening.

Na uw goedkeuring van het gehele ontwerp, kunnen we een planning/start maken van de tuin.